Yargıtay 9. Hukuk Dairesi 2004/30947 E., 2005/24233 K.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi İçtihat Tarihi:07/07/2005, Esas no:2004/30947, Karar no:2005/24233 İçtihat konusu: İş Sözleşmesinde Yer Alan Çalışma Koşullarında Değişiklik Kaydı hakkında Davacı ihbar ve kıdem tazminatı ile ücret alacağının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir. Yerel Mahkeme isteği kısmen hüküm altına almıştır. Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü. Davacı işe […]

Yargıtay 18. Hukuk Dairesi 2008/5671 E., 2008/8395 K.

YARGITAY 18. HUKUK DAİRESİ Esas No : 2008/5671 Karar No : 2008/8395 Tarih : 10.07.2008 İçtihat konusu: Nüfus kaydı değişikliğinde çelişkiye mahal vermemek gerekir. Davacılar ……. ve …. ile davalı Nüfus Müdürlüğü arasındaki davada Ümraniye 2. Asliye Hukuk Mahkemesince verilen ve Yargıtay’ca incelenmeksizin kesinleşmiş bulunan 14.8.2007 günlü ve 2007/202E-2007/448K sayılı kararın yürürlükteki hukuka aykırı olduğu savıyla […]