Kamulaştırmaya Konu Kapama Kavaklık Bölüme Kavak Gelirine Göre Biçilen Değer Kavak Ağaçlarının Değerini de Kapsar

Özet:Dava konusu taşınmazın kapama kavaklık bölümüne kavak geliri esas alınarak değer biçildiğinden bu değer taşınmaz üzerinde bulunan kavak ağaçlarının değerini de kapsar. Açıklanan nedenlerle, yalnızca kavak geliri esas alınarak biçilen değere hükmetmek gerekirken bu miktara kavak ağaçlarına biçilen değerin eklenmesi hatalıdır. YARGITAY 5.HUKUK DAİRESİTarih: 17.7.2008 Esas: 2008/7099 Karar: 2008/10055 – 2942 sayılı KAMULAŞTIRMA KANUNU m.10 […]