CİNSEL SALDIRIDA SİLAH KULLANMAK

Daire:1 Tarih:2010 Esas No:2010/2194 Karar No:2010/7114 Kaynak:mahkeme dosyası İlgili Maddeler:102 İlgili Kavramlar:Cinsel saldırıda silah kullanmak T.CY A R G I T A YBİRİNCİ CEZA DAİRESİ Y A R G I T A Y İ L A M IESAS NO : 2010/2194 KARAR NO : 2010/7114TEBLİĞNAME : 1-B/2010/62706 V. Sevim’i kasten öldürmekten, cinsel istismardan, konut dokunulmazlığını […]

BASİT CİNSEL SALDIRI

Daire:5 Tarih:2010 Esas No:: 2010/2229 Karar No: 2010/7067 Kaynak:mahkeme dosyası İlgili Maddeler:105 İlgili Kavramlar:BASİT CİNSEL SALDIRI T.C.YARGITAY5. Ceza DairesiTÜRK MİLLETİ ADINAY A R G I T A Y İ L A M I Esas No : 2010/2229Karar No : 2010/7067Tebliğname No : 5 – 2009/67798 Irza geçmeye teşebbüs ve mesken masuniyetinin ihlali suçlarından sanık M. […]

Yargıtay 5. Ceza Dairesi 2007/14274 E., 2008/56 K.

Yargıtay 5.Ceza Dairesi 2007/14274 E.,2008/56 K. İçtihat Özeti: Sanığın satışa sunduğu ileri sürülen CD’lerde şiddet kullanılarak, hayvanlarla ve doğal olmayan yollardan yapılan cinsel davranışlara ilişkin görüntülerin yer aldığının bildirilmesi karşısında, eyleminin 5237 sayılı tck’nın 226/4. maddesinde yer alan suçu oluşturabileceği ve yargılama yapma görevinin asliye ceza mahkemesi’ne ait olduğu gözetilmelidir. İçtihat Metni: Müstehcenlik suçundan sanık […]