Yargıtay 6. Hukuk Dairesi 2008/544 E., 2008/3619 K.

Yargıtay 6.Hukuk Dairesi 2008/544 E., 2008/3619 K. İçtihat Özeti: Türk medeni kanunu’nun 6. maddesi hükmü gereğince, kanunda aksine bir hüküm bulunmadıkça, taraflardan her biri hakkını dayandırdığı olguların varlığını kanıtlamakla yükümlüdür. Ziynet eşyaları nitelikleri itibariyle saklanabilen, taşınabilen eşyalardan olduğundan, kural olarak kadının üzerinde bulunduğu kabul edilmelidir. İçtihat Metni : Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan alacak davasına dair […]