Yargıtay 19. Hukuk Dairesi 2007/7131 E., 2008/303 K.

Yargıtay 19. Hukuk Dairesi 2007/7131 E., 2008/303 K. İçtihat ÖZETİ : Dava, yetkisiz kişinin düzenlediği çeklerin iptali, bu çeklerden dolayı borçlu olunmadığının tespiti talebine ilişkindir. Çek ile ilgili menfi tespit davalarının hamil, ciranta veya lehdar aleyhine karşı açılması gerekir. Eldeki davada, davalı olarak gösterilen kişinin uyuşmazlık konusu çeklerden birinin cirantası olduğu, diğer çeklerde bu kişinin […]