Yargıtay 9. Hukuk Dairesi 2007/14666 E., 2007/28095 K.

T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas : 2007/14666 Karar : 2007/28095 Tarih : 25.9.2007 İçtihatın konusu: Çalışma Koşullarında Esaslı Değişiklik ve Fazla Çalışma hakkında DAVA : Taraflar arasındaki, kıdem, ihbar, izin, fazla çalışma ücreti, hafta tatili ücreti, bayram ve genel tatil ücreti alacaklarının ödetilmesi davasının yapılan yargılaması sonunda; ilamda yazılı nedenlerle gerçekleşen miktarın faiziyle birlikte […]