Yargıtay 4. Ceza Dairesi 2006/6430 E., 2008/46 K.

Yargıtay 4. Ceza Dairesi 2006/6430 E , 2008/46 K.   İçtihat Metni : Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü:Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi. 1- Niteliğine göre saldırgan sarhoşluk suçuna ilişkin karara karşı yalnızca itiraz yolu açık ve dolayısıyla yapılan başvurunun bu […]