Uyuşturucu Madde Kullanma – Kullanmak için Uyuşturucu Bulundurma

Özet:Sanık, kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak suçundan yargılanmıştır. Hükümden sonra yürürlüğe giren TCK`nun 191. maddesindeki değişiklik uyarınca, uyuşturucu madde kullanmış sanık hakkında cezaya hükmedilmeden sadece tedaviye ve denetimli serbestlik tedbirine karar verilebileceği gibi ceza ile birlikte tedaviye ve denetimli serbestlik tedbirine de hükmedilebilir. Hükümden sonraki değişiklik nedeniyle sanığın hukuki durumunun yeniden değerlendirilmesi gerekir. YARGITAY 10.CEZA […]