Anlaşmalı Boşanmada, Bir Yıllık Süre Koşulu

YARGITAY2. HUKUK DAİRESİE: 2007/1911 K: 2007/15180 T: 07/11/2007 İlgili Kavramlar:Anlaşmalı boşanmada, bir yıllık süre koşuluMK m 166 hükmü Karar: Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hükmün kanun yararına bozulması Adalet Bakanlığının yazısı üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından istenilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü. Türk Medeni Kanununun 166/3. maddesi ile “Evlilik en az […]