BAŞKASININ ADINI TAŞIYARAK OY VERMEYE TEŞEBBÜS EDEN

Daire:8 Tarih:2010 Esas No:2008/10668 Karar No:2010/10900 Kaynak:Antalya 8. Asliye Ceza İlgili Maddeler: 298 sayılı Yasanın 160/2. maddesi İlgili Kavramlar: BAŞKASININ ADINI TAŞIYARAK OY VERMEYE TEŞEBBÜS EDEN. Gereği görüşülüp düşünüldü:Yapılan duruşmaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delilere, mahkemenin tahkikat neticelerine uygun olarak tecelli eden kanaat ve takdirine göre yerinde görülmeyen sair itirazlarının reddine, ancak:Hükümden sonra yürürlüğe giren […]