Hükümden Önce Son Sözün Sanığa Verilmemesi Mutlak Yasaya Aykırılık Oluşturur

Özet:Hükümden önce son söz, sanığa verilir. Sanık duruşmada hazır ise son söz mutlaka sanığa verilmelidir. Savunma hakkı ile yakından ilgili olan bu usul kuralı buyurucu nitelikte olup uyulmaması mutlak yasaya aykırılık oluşturur. Savunma hakkı, en önemli hak olup hiçbir şekilde kısıtlanamaz. İlk defa hüküm kurulurken geçerli olan bu kural, bozmadan sonra başlayan yargılamada da kamu […]

Avukatlık Asgari Ücret Tarifesindeki “Beraat Eden ve Kendisini Vekil ile Temsil Ettiren Sanık Yararına Hazine Aleyhine Maktu Avukatlık Ücretine Hükmedilir” Şeklindeki Düzenlemede Hukuka Aykırılık Yoktur

Özet:Dava, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi`nin genel hükümler kısmında bulunan “Ceza Davalarında Ücret” başlıklı 13. maddesinin son fıkrasında yer alan “Beraat eden ve kendisini vekil ile temsil ettiren sanık yararına Hazine aleyhine maktu avukatlık ücretine hükmedilir” şeklindeki düzenlemenin hukuka aykırı olduğu iddiasına dayalı iptal istemine ilişkindir. 5271 SK`ya göre, hakkında beraat veya ceza verilmesine yer olmadığına […]