BİLİŞİM SİSTEMLERİNİN ARAÇ OLARAK KULLANILMASI SURETİYLE DOLANDIRICILIK

Daire:11 Tarih:2009 Esas No:2009/1616 Karar No:2009/11328 Kaynak:YKD Mart-2010 Sf : 562 İlgili Maddeler:TCK 244 İlgili Kavramlar: BİLİŞİM SİSTEMİNE HUKUKA AYKIRI MÜDAHALE SURETİYLE HAKSIZ ÇIKAR SAĞLAMA T.C.YARGITAY11. Ceza DairesiEsas : 2009/1616Karar : 2009/11328 Tarih : 07.10.2009 DOLANDIRICILIKBİLİŞİM SİSTEMLERİNİN ARAÇ OLARAK KULLANILMASI SURETİYLE DOLANDIRICILIKBİLİŞİM SİSTEMİNE HUKUKA AYKIRI MÜDAHALE SURETİYLE HAKSIZ ÇIKAR SAĞLAMABİLİŞİM SİSTEMLERİNİN KULLANILMASI SURETİYLE HIRSIZLIK Özet :Bilişim […]

Yargıtay 21. Hukuk Dairesi 2002/9084 E., 2002/10695 K.

Yargıtay 21. Hukuk Dairesi 2002/9084 E., 2002/10695 K. İÇTİHAT ÖZETİ : Araç hacizden önce noterde düzenleme şeklinde yapılan satış sözleşmesi ile borçlu tarafından davacı 3. kişiye satılmıştır. Trafikte kayıtlı her türlü aracın satış ve devri tescil belgesi esas alınarak noterlerce ya da Trafik Şubeleri ve bürolarında yetkili memurlarca yapılacak satış sözleşmesi ile mümkün olduğundan, davacıya […]

Yargıtay 13.Hukuk Dairesi 2007/11592 E., 2008/1274 K.

Yargıtay 13. Hukuk Dairesi 2007/11592 E., 2008/1274 K. İçtihat Özeti: Mahkemenin, davaya konu aracın seri üretimden kalktığı, bu nedenle yenisi ile değiştirilmeyeceği ve fatura bedelinin ödenmesi gerektiği yönündeki kararı doğru değildir. Zira, icra ve iflas kanununun 24. maddesine göre ilamın icrası sırasında mal temin edilemez ise, ilamda yazılı değeri tahsil edilecektir. İçtihat Metni: Taraflar arasındaki […]