Yargıtay 11. Hukuk Dairesi 2005/2750 E., 2006/2644 K.

YARGITAY 11. Hukuk Dairesi E:2005/2750, K:2006/2644 sayılı içtihatı, Tarih:14.03.2006, İçtihat konusu : Anonim şirketlerde ortaklıktan çıkarma müessesinin bulunmaması  hakkında. Taraflar arasında görülen davada Ankara Asliye 6. Ticaret Mahkemesi’nce verilen 24.11.2004 tarih ve 2003/760 – 2004/632 sayılı kararın Yargıtay’ca incelenmesi davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik […]