Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 2004/3807 E., 2004/4741 K.

T.C. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, Tarih: 14.4.2004, Esas no:2004/3807, Karar no:2004/4741 İçtihat konusu: Anlaşmalı Boşanma Davasında Hakimin Protokol ile Bağlı Olması DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm velayet ve nafaka yönünden temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü: KARAR : 1-Davacının ( koca ) […]