Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 1981/3041 E., 1981/3099 K.

Yargıtay 2.Hukuk Dairesi Esas no: 1981/3041 Karar no: 1981/3099 Karar Tarihi: 23.04.1981 ÖZET: Olayda Ü. ölmüş, tek çocuğu (evlatlığı) F. kalmış ve süresinde mirası reddetmiştir. Ölenin tek mirasçısı olan kızı mirası reddettiğine göre onun yerini kendi füruu yani davacı alamaz. Çünkü MK.nun 551. maddesinin şartı gerçekleşmemiştir. Hal böyle olunca MK.nun 552-553. maddeleri çerçevesinde işlem yapılması […]

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi 2007/19271 E., 2008/860 K.

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi 2007/19271 E., 2008/860 K. İçtihat Özeti: Herkes yardım etmediği takdirde yoksulluğa düşecek olan üstsoyu ve altsoyu ile kardeşlerine nafaka vermekle yükümlüdür. Yardım nafakası isteyenin kusuru ile yardıma muhtaç duruma düşmesi, yükümlüyü borcundan kurtarmaz. Aile bağlarının temelinden sarsılması halinde nafaka yükümlülüğünün ortadan kalkacağı kabul edilmektedir. Aile bağları kusuru ile zayıflamasına rağmen, oğlun […]