Yargıtay 3. Ceza Dairesi 2007/10866 E., 2008/1498 K.

Yargıtay 3.Ceza Dairesi 2007/10866 E.,2008/1498 K. İçtihat özeti: 5252 sayılı kanunun 9/3. maddesine göre, önceki yasa ile sonraki yasanın tüm hükümlerinin somut olaya uygulamasının ayrı ayrı yapılması ve oluşacak sonuca göre lehe yasanın belirlenmesi gerekir.   İçtihat Metni : Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunarak, gereği görüşülüp düşünüldü: Yerinde görülmeyen sair itirazların reddine. Ancak; […]

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 2007/6730 E., 2008/4453 K.

Yargıtay 2.Hukuk Dairesi 2007/6730 E.,2008/4453 K. İçtihat Özeti: Akıl hastalığı nedeniyle boşanma davalarında; Davalıda bulunan akıl hastalığının ortak hayatı diğer eş için çekilmez hale getirecek nitelikte olup olmadığı ve hastalığın geçmesine olanak bulunup, bulunmadığı resmi sağlık kurulu raporuyla belirlendikten sonra karar verilmelidir. İçtihat Metni: Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz […]