Boşanma – Affedilen Önceki Olaylar Nedeniyle Kusur Atfedilemez

Özet:Dava, boşanma talebine ilişkindir. Davacı tanıklarının beyanlarında geçen olaylardan sonra taraflar bir müddet birlikte yaşamışlardır. Bu durumda davacının, davalıdan kaynaklanan kusurları affettiği, en azından hoşgörü ile karşıladığının kabulü gerekir. Affedilen önceki olaylar nedeniyle artık davalıya kusur atfedilemez. Tarafların bir araya gelmelerinden sonraki olaylarda ise davacı daha fazla kusurludur. Bu halde davalı yararına maddi ve manevi […]