Yargıtay 15. Hukuk Dairesi 2002/3313 E., 2002/4951 K.

Yargıtay 15. Hukuk Dairesi 2002/3313 E., 2002/4951 K. İÇTİHAT ÖZETİ : Diğer borçluların aciz halinin gerçekleşmemiş olması tasarrufun iptali davasının davalısı olan borçlu lehine dikkate alınabilecek bir husus değildir. Dava konusu olayda, İİK.nunun 105/2 maddesi uyarınca dava şartı olan aciz hali gerçekleştiğinden mahkemece işin esasına girilerek sonucuna uygun bir karar verilmelidir. DAVA : Yukarıda tarih […]