Eda Davası Açılabilecek Hallerde Tespit Davası Açmakta Hukuki Yarar Yoktur

Özet:Dava, eser sözleşmesinden kaynaklanmış olup davalı tarafça yapılan fesih işleminin haksız olduğunun tespiti ve iptali talebine ilişkindir. Dava koşullarından biri de dava açılmasında davacının hukuki yararının bulunmasıdır. Eda davası açılabilecek hallerde tespit davası açmakta hukuki yarar yoktur. Somut olayda, eser sözleşmesinde bedel bir miktar para olarak kararlaştırılmıştır. Davacının fesihte haklılık durumuna göre davalı iş sahibinden […]