Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Sanığın Kişilik Özellikleri ile Duruşmadaki Tutum ve Davranışına Göre Hüküm Mahkemesince Değerlendirilip Karara Bağlanmalıdır

Özet:Sanık, tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu ölüme neden olma suçundan yargılanmıştır. Sanığın cezalandırılmasına ilişkin hükmün verilmesinden sonra yapılan yasal değişiklik ile hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin düzenlemelerde değişiklik yapılmış ve uygulama alanı genişletilmiştir. Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilirken sanığın kişilik özelliklerinin ve duruşmadaki tutum ve davranışlarının dikkate alınması gerekmektedir. Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilirken […]