Yargıtay 13. Hukuk Dairesi 2007/10958 E., 2008/306 K.

Yargıtay 13.Hukuk Dairesi 2007/10958 E., 2008/306 K. İçtihat Özeti: Her ne kadar abone, aboneliğin tesis edildiği taşınmazını kiraya verirken iptal ettirmediği abone sözleşmesinin yürürlükte olduğu süre içinde taşınmazda oturanların kullandığı elektrik bedelinden sorumlu ise de, haksız fiil niteliğinde olan kaçak elektrik kullanımından dolayı sorumlu değildir. İçtihat Metni : Taraflar arasındaki menfi tespit davasının yapılan yargılaması […]