Yargıtay 2.Ceza Dairesi 2007/13957 E., 2008/1503 K.

Yargıtay 2. Ceza Dairesi 2007/13957 E.,2008/1503 K. İçtihat özeti: Aynı evde ayrı odalarda oturan kardeşlerin birbirlerinin odalarına girmelerine izinlerinin olmadığı konusunda önceden bir açıklamaları bulunmadığına göre, sanığa atılı konut dokunulmazlığını bozma suçu oluşmaz. İçtihat Metni : Geceleyin konut dokunulmazlığını ihlal suçundan sanık Ertan’ın yapılan yargılaması sonucunda; mahkumiyetine dair (Havsa Asliye Ceza Mahkemesi)’nden verilen 31.03.2006 tarihli […]