Yargıtay 18. Hukuk Dairesi 2008/5671 E., 2008/8395 K.

YARGITAY 18. HUKUK DAİRESİ Esas No : 2008/5671 Karar No : 2008/8395 Tarih : 10.07.2008 İçtihat konusu: Nüfus kaydı değişikliğinde çelişkiye mahal vermemek gerekir. Davacılar ……. ve …. ile davalı Nüfus Müdürlüğü arasındaki davada Ümraniye 2. Asliye Hukuk Mahkemesince verilen ve Yargıtay’ca incelenmeksizin kesinleşmiş bulunan 14.8.2007 günlü ve 2007/202E-2007/448K sayılı kararın yürürlükteki hukuka aykırı olduğu savıyla […]