Yargıtay 18. Hukuk Dairesi 2008/5670 E., 2008/8394 K.

YARGITAY 18. HUKUK DAİRESİ Esas No : 2008/5670 Karar No : 2008/8394 Tarih : 10.7.2008 İçtihat özeti: Nüfus Kayıtlarını değiştirirken çelişki meydana getirmemek gerekir. Davacı ile davalı Nüfus Müdürlüğü arasındaki davada Kadirli 2. Asliye Hukuk Mahkemesince verilen ve Yargıtay’ca incelenmeksizin kesinleşmiş bulunan 9.10.2007 günlü ve 2007/346 Esas 2007/432 Karar sayılı kararın yürürlükteki hukuka aykırı olduğu savıyla Yargıtay […]