Yargıtay 13. Hukuk Dairesi 2008/4346 E., 2008/7975 K.

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ Esas No : 2008/4346 Karar No : 2008/7975 Tarih : 06.06.2008 İçtihat konusu: Tüketici Mahkemesinde Dava Açabilmek için Gerekli Meblağ Sınırı   Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kanun yararına temyiz edilmesi üzerine […]