Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 2008/1913 E., 2008/6171 K.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi Esas No : 2008/1913 Karar No : 2008/6171 İçtihat özeti: Yabancı Mahkeme Boşanma Kararının Tanınması için Kararın Onanmış Aslı Gerekir Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hükmün kanun yararına bozulması Adalet Bakanlığının yazısı üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından istenilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü. Davacı ………..vekili tarafından ……………….’e […]