Yargıtay 9. Ceza Dairesi 2007/9370 E.,2008/617 K.

Yargıtay 9. Ceza Dairesi 2007/9370 E., 2008/617 K. İçtihat Özeti: Sanığın yurtdışında yayın yapan özel bir televizyonun canlı yayınına telefonla bağlanarak silahlı terör örgütünün ve kurucusunun propagandasını yapma şeklinde gerçekleşen eylemi, 3713 sayılı terörle mücadele yasası’nın 7/2. maddesinde belirtilen suçu oluşturur. Bu suç, niteliği itibarı ile devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmaya yönelik olduğundan […]