Yargıtay 13. Hukuk Dairesi 2007/15957 E., 2008/5726 K.

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ Esas No : 2007/15957 Karar No : 2008/5726 Tarih : 28.02.2008 İçtihat konusu: Tüketici Mahkemelerinde bakılan davalarda da Vekalet ücretine hükmedilmesi gerekir Taraflar arasındaki Hakem Kurulu kararına itiraz davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının kanun yararına temyiz edilmesi […]