Yargıtay 13.Hukuk Dairesi 2007/10850 E.,2008/356 K.

Yargıtay 13. Hukuk Dairesi 2007/10850 E., 2008/356 K. İçtihat Metni : Taraflar arasındaki menfi tesbit davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın  kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü. Davacı, davalı banka şubesine giderek kredi başvurusu talebinde bulunduğunu, ancak faizlerin o dönem yüksek […]