Yargıtay 6. Hukuk Dairesi 2007/13277 E., 2008/323 K.

Yargıtay 6. Hukuk Dairesi 2007/13277 E., 2008/323 K. İçtihat Özeti: Türk Medeni Kanunu’ nun 826. maddesi hükmü uyarınca tapu kütüğüne taşınmaz olarak kaydedilen bağımsız ve sürekli nitelikte bulunan üst hakkındaki payın üçüncü bir kimseye satılması halinde onalım hakkına konu teşkil eder. İçtihat Metni: Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan onalım davasına dair karar Dairemizin 10.07.2007 gün ve 6005-8775 […]