Yargıtay 18. Hukuk Dairesi 2007/11753 E., 2008/3180 K.

Yargıtay 18.Hukuk Dairesi 2007/11753 E., 2008/3180 K. İçtihat Özeti: Tüm paydaşlar dava konusu taşınmazların tamamının satılması yoluyla ortaklığın giderilmesini istemiş olduklarından, paylaşma biçiminde uyuşma sağlandığının kabulü ile taşınmazların satılması yoluyla ortaklığın giderilmesine karar verilmesi gerekir. İçtihat Metni Dava dilekçesinde ortaklığın giderilmesi istenilmiştir. Mahkemece davanın kısmen kabulüne karar verilmiş, hükmün temyiz incelemesinin duruşmalı olarak yapılması davacı […]