Yargıtay 4. Ceza Dairesi 2006/7501 E., 2008/291 K.

4. Ceza Dairesi 2006/7501 E. , 2008/291 K. İlgili Kavramlar Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü: Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi. Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede başkaca nedenler yerinde görülmemiştir. Ancak; oluşa […]