Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 2008/1913 E., 2008/6171 K.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi Esas No : 2008/1913 Karar No : 2008/6171 İçtihat özeti: Yabancı Mahkeme Boşanma Kararının Tanınması için Kararın Onanmış Aslı Gerekir Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hükmün kanun yararına bozulması Adalet Bakanlığının yazısı üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından istenilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü. Davacı ………..vekili tarafından ……………….’e […]

Yargıtay 4. Ceza Dairesi 2006/7621 E., 2008/1913 K.

Yargıtay 4.Ceza Dairesi 2006/7621 E.,2008/1913 K. Suç: Standartlara aykırı akaryakıt satmak. İçtihat Özeti: Sanığın TSE standardına aykırı motorini satışa sunması eyleminin 765 sayılı yasa’nın 363/1. maddesine uyacağı ve anılan hükmün karşılığının 5237 sayılı yasa’nın 158/1-h maddesinde düzenlendiği gözetilmelidir. İçtihat Metni : Yerel mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre […]