Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 2008/18-271 E., 2008/272 K.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 2008/18-271 E., 2008/272 K. İçtihat Özeti: Bozma kamu düzenine ilişkin ve dolayısıyla hakimin kendiliğinden gözönünde bulundurması gereken nedenlere dayalı değilse ve her iki taraf bozmaya uyulmasını istemişlerse, Hakim önceki kararında direnemez. İçtihat Metni : Taraflar arasındaki “vakfın dağıtılması” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; (Fatih Asliye 2. Hukuk Mahkemesi)’nce davanın reddine dair verilen […]