Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 2008/18-137 E., 2008/153 K.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 2008/18-137 E., 2008/153 K. İçtihat Özeti: Askeri öğrencinin veya kefilinin yüklenme senedinde harcama kalemleri arasında açıkça yer almayan giderlerden sorumlu tutulmalarına olanak bulunmamaktadır. İçtihat Metni : Taraflar arasındaki “eğitim ve öğretim alacağının tahsili” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; (Ankara Ondokuzuncu Asliye Hukuk Mahkemesi)’nce davanın A… yönünden reddine, diğer davalılar yönünden kısmen […]