Yargıtay 5. Ceza Dairesi 2008/1472 E., 2008/2310 K.

Yargıtay 5.Ceza Dairesi 2008/1472 E.,2008/2310 K. İçtihat Özeti : 2313 sayılı kanuna muhalefet suçundan yargılama yapma Asliye Ceza Mahkemesi’nin görev alanına girer.  İçtihat Metni : İzinsiz kenevir ekmek eylemi nedeni ile 2313 sayılı Yasa’ya muhalefet suçundan sanıklar C…. ve arkadaşlarının yargılanmalan sırasında; Rize Ağır Ceza Mahkemesi’yle Rize Birinci Asliye Ceza Mahkemesi arasında oluşan olumsuz görev uyuşmazlığının […]