Yargıtay 9. Ceza Dairesi 2008/1174 E., 2008/1391 K.

Yargıtay 9.Ceza Dairesi 2008/1174 E.,2008/1391 K. İçtihat Özeti: 5237 sayılı TCK’nun 58. maddesi infaz rejimi ile ilgili olup, bu maddenin uygulanmamış olması kazanılmış hak oluşturmaz. Adıgeçen maddenin uygulanması hakkında her zaman bir karar verilmesi mümkündür. İçtihat Metni : Dosya incelenerek gereği düşünüldü: Hükümlünün mahkemece de kabul edilen silahlı çatışmalara katılması şeklinde gerçekleşen eylemlerinin 765 sayılı TCK’nın […]