Yargıtay 9. Hukuk Dairesi 2007/16918 E., 2008/10275 K.

YARGITAY 9.HUKUK DAİRESİ Esas No: 2007/16918 Karar No: 2008/10275 Karar Tarihi: 25.04.2008   Mevzuat: 4857 sayılı İş Kanunu madde:17, 41, 46, 57 İÇTİHAT ÖZETİ: Bir işçinin sebepsiz yere işvereni ibra etmesi hayatın olağan akışına uygun değildir. İş hukukunda ibra sözleşmeleri dar yorumlanmalı ve borcun asıl sona erme nedeni  olarak ifa ele alınmalıdır. İş ilişkisinin devamı […]