Yargıtay 3. Hukuk Dairesi 2007/19237 E.,2008/1018 K.

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi 2007/19237 E., 2008/1018 K. İçtihat Özeti:  Davalı belediye taşınmazı park haline getirdiğine göre, fiilen elatma olgusu gerçekleşmiştir.  Kamulaştırmasız elatılan taşınmazın dava tarihindeki değeri gözetilerek bedelin tahsiline karar verildiğine göre, bedele ilişkin dava tarihinden önceki dönem için ecrimisil istenebilir. İçtihat Metni: Dava dilekçesinde 6.000.000.000 lira ecrimisilin faiz ve masraflarla birlikte davalı taraftan […]