Yargıtay 4. Ceza Dairesi 2007/4862 E., 2008/317 K.

Yargıtay 4. Ceza Dairesi 2007/4862 E., 2008/317 K. İçtihat: Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü: Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi. Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede başkaca nedenler yerinde görülmemiştir. Ancak; 1)4.1.2000 tarihli […]