Yargıtay 7. Ceza Dairesi 2006/3986 E., 2008/908 K.

Yargıtay 7. Ceza Dairesi 2006/3986 E., 2008/908 K. İçtihat Özeti: İdari para cezasına itiraz üzerine verilen görevsizlik kararının, yargı yolunu değiştirdiğinden, temyizi mümkündür. İdari işlemle birlikte verilen idari para cezasına itiraz başvurusunu idare mahkemeleri incelemekle görevlidir. İçtihat Metni: İdari para cezasına itiraz eden Ayhan hakkında yapılan duruşma sonunda; mahkemenin görevsizliğine dair (Bolu Sulh Ceza Mahkemesi)’nden […]