Yargıtay 3. Ceza Dairesi 2006/11196 E., 2008/136 K.

Yargıtay 3.Ceza Dairesi 2006/11196 E.,2008/136 K. İçtihat Özeti: Sanığın kardeşinin eşine attığı tüpün küçük mağdurun kafa kemiğinde yaşamsal tehlike oluşturacak ve hayati fonksiyonlarını ağır derecede etkileyen kırığa neden olması eyleminde, piknik tüpünün fiilen saldırı ve savunmada kullanmaya elverişli silahtan olup olmadığı araştırıldıktan sonra eylem için öngörülen müeyyideler karşılaştırılarak lehe olan kanun belirlenmelidir.   İçtihat Metni […]