Yargıtay Ceza Genel Kurulu 2006/1-4 E., 2006/7 K. içtihatı

T.C. YARGITAY CEZA GENEL KURULU Esas no: 2006/1-4 Karar no : 2006/7 Tarih : 31.1.2006 İçtihat konusu: Tutukluluk Süresinin Cezadan indirilmesi ve Cezaların içtimaı DAVA : Hükümlü Mustafa’nın TCK’nın 448 ve 51/2. maddeleri uyarınca 8 yıl ağır hapis, 6136 sayılı Yasanın 13/1. maddesi uyarınca 1 yıl hapis ve 160.000 TL. ağır para cezasıyla cezalandırılmasına ilişkin, ( […]