Yargıtay 1. Hukuk Dairesi 2005/7006 E., 2005/9494 K.

Yargıtay 1. Hukuk Dairesi 2005/7006 E., 2005/9494 K. YARGITAY İLAMI Mahkemesi :K.Ç. 2.As.H.H. Tarihi :15.3.2005 Nosu :243-182 Davacı :İbrahim Davalı :Nildeniz ‘e vesayeten Faruk Üçüncü Şahıs : İÇTİHAT ÖZETİ: Muvazaalı sözleşmelerin hüküm ve sonuçları hakkında bir açıklık bulunmamakla birlikte, taraflar arasında alacak ve borç ilişkisi doğurmayacağı, muvazaanın varlığının hiçbir süreye bağlı olmaksızın her zaman ileri […]