Yargıtay 1. Hukuk Dairesi 2005/7006 E., 2005/6521 K.

Yargıtay 1. Hukuk Dairesi 2005/7006 E., 2005/6521 K. İÇTİHAT ÖZETİ : Muvazaada taraflar üçüncü kişileri aldatmak amacıyla gerçek iradelerine uymayan, aralarında hüküm ve sonuç doğurmayan bir görünüş yaratmak için anlaşarak bazen aslında bir sözleşme yapma iradesi taşımadıkları halde görünüşte bir sözleşme yapmaktadırlar veya gerçek iradelerine uygun olarak yaptıkları sözleşmeyi iradelerine uymayan görünüşteki bir sözleşme ile […]

Yargıtay 1. Hukuk Dairesi 2005/7006 E., 2005/9494 K.

Yargıtay 1. Hukuk Dairesi 2005/7006 E., 2005/9494 K. YARGITAY İLAMI Mahkemesi :K.Ç. 2.As.H.H. Tarihi :15.3.2005 Nosu :243-182 Davacı :İbrahim Davalı :Nildeniz ‘e vesayeten Faruk Üçüncü Şahıs : İÇTİHAT ÖZETİ: Muvazaalı sözleşmelerin hüküm ve sonuçları hakkında bir açıklık bulunmamakla birlikte, taraflar arasında alacak ve borç ilişkisi doğurmayacağı, muvazaanın varlığının hiçbir süreye bağlı olmaksızın her zaman ileri […]