Yargıtay 1. Hukuk Dairesi 2005/7006 E., 2005/6521 K.

Yargıtay 1. Hukuk Dairesi 2005/7006 E., 2005/6521 K. İÇTİHAT ÖZETİ : Muvazaada taraflar üçüncü kişileri aldatmak amacıyla gerçek iradelerine uymayan, aralarında hüküm ve sonuç doğurmayan bir görünüş yaratmak için anlaşarak bazen aslında bir sözleşme yapma iradesi taşımadıkları halde görünüşte bir sözleşme yapmaktadırlar veya gerçek iradelerine uygun olarak yaptıkları sözleşmeyi iradelerine uymayan görünüşteki bir sözleşme ile […]