Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 2005/17543 E, 2005/15369 K.

T.C. YARGITAY 2.HUKUK DAİRESİ ESAS NO :2005/17543  KARAR NO: 2005/15369 YARGITAY İLAMI MAHKEMESİ : Orhangazi S.H. Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü. Dava Türk Medeni Kanununun 605/2. maddesine dayalı olarak açılmıştır. Bu davada süre söz konusu değildir. Her zaman açılabilir. […]