Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 2004/17134 E, 2005/4343 K.

T.C. YARGITAY 2.ci HUKUK DAİRESİ SAYI:2004/17134 ESAS, 2005/4343 KARAR YARGITAY İLAMI MAHKEMESİ :Kayseri 2.Aile Mahkemesi Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm 27.8.2004 tarihli ek karara karşı temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü. Davalı kadının Türk Medeni Kanununun 197. maddesine dayalı bir davası bulunmamaktadır. Tavzih kararı […]