Yargıtay 1. Hukuk Dairesi 2004/14912 E., 2005/715 K.

T.C. YARGITAY 1.Hukuk Dairesi Esas: 2004/14912 Karar: 2005/715 Karar Tarihi: 02.02.2005 İÇTİHAT ÖZETİ : Dava, vekalet görevinin kötüye kullanılarak satış vaadinde bulunulduğu iddiasıyla sözleşmenin iptali ile tapu sicil kaydının iptal ve tescili isteğine ilişkindir. Vekalet sözleşmesi, büyük ölçüde tarafların karşılıklı güvenine dayanır. Vekilin borçlarının çoğu bu güven unsurundan, onun vekil edenin yararına ve iradesine uygun […]