Yargıtay 3. Hukuk Dairesi 2002/458 E., 2002/920 K.

YARGITAY 3. HUKUK DAİRESİ Esas no. 2002/458 Karar no. 2002/920 Tarihi. 29.1.2002 İÇTİHAT ÖZETİ : Alacaklı kısmi dava açarken fazlaya ilişkin hakkını saklı tutmuş ise, mahkemenin görevi dava edilen alacak miktarına göre değil, alacağın tamamına göre belirlenir. Davamızda, davacının almaya hak kazandığı tazminatın tamamı 6.208.723.764 liradır ve davacı fazlaya ilişkin hakkını saklı tutmuştur. Bu durumda, […]